Kære alle
På vores trofæaften d. 20. APR fra kl. 1900 har vi indgået aftale og tilbud med læge og PhD studerende, Nanna Skaarup Andersen - Klinisk Center for Vektorbårne Infektioner, Odense Universitetshospital.

Undersøgelsen og forsøget har til formål at undersøge forekomsten af vektorbårne infektioner hos personer,
der har forøget risiko for at blive bidt af en flåt samt deres samlevere.
Forsøget indebærer der vil blive taget en blodprøve og opsamlet en svedprøve med vat fra
huden i armhulen. Derudover vil du blive bedt om at udfylde et spørgeskema. Det forventes
ikke, at der er nogen bivirkninger eller gener fra forsøget. 

Gennem de seneste år er antallet af skovflåter steget markant i hele Europa, og samtidig er deres udbredelse rykket længere mod nord. Et af problemerne ved et øget antal flåter er en større forekomst af flåtbårne sygdomme. Det samme gør sig gældende for mere eksotiske myg der også rykker tættere på vores grænser. I Danmark findes allerede nu en del myg med potentiale for at overføre sygdomme til mennesker, men disse sygdomme er endnu ikke fundet i hverken myg eller patienter.

Du selvfølgelig mulighed for at få svar på dine undersøgelser. Med forsøget håbes at bidrage med bedre kendskab
til udbredelsen af infektioner overført af flåter og myg i Danmark.

Læse mere om undersøgelsen på vedhæftede fil.

Vi starter aftenen med blodprøver og derefter går vi over til den traditionelle trofæaften, hvor trofæerne præsenteres, vi hører de spændende historier og sluttelig uddeler pokaler.

Sæt allerede nu X i kalenderen til d. 20. APR og få en spændende aften med muligheder udover det sædvanlige.

Venlig hilsen

Bjarne Dunk
Formand

Final_Deltagerinformation_Mail_revision.pdf

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/