De populære 1. hjælpskurser for jægere kører nu igen i Kreds 1.
6. maj i Hjallerup og 10. juni i Flejsborg. 
Du kan tilmelde dig på DJs hjemmeside under fanen uddannelse - klik videre til Kurser og vælg herunder Jægerhåndværk.

Formålet med kurset er at sikre deltagerne efter kurset kan handle hurtigt og yde korrekt førstehjælp, hvis uheldet er ude. Kursisten skal selvstændigt kunne stoppe ulykken, yde livreddende førstehjælp, samt kunne lede en nødflytning af en tilskadekommet. Efter kurset udstedes førstehjælpsbevis godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Indhold: Grundlæggende vil kurset omhandle hjerte-lungeredning og livreddende førstehjælp. Men samtidig vil de blive mållrettet de ulykker jægere typisk kommer ud for. Overskrifterne på kurserne, vil derfor f.eks. være:                                                                                                                            

  • Grundlæggende førstehjælp: Stands ulykken, sikring af ulykkested, alm. nødflytning, basal livredning (ABC), hjertelungeredning, alarmering, alm. og psykisk førstehjælp samt præsentation af Hjertestarter.
  • Jagtrelateret førstehjælp: Brud og faldulykker, nødflytning over større distancer, va?deskudsulykker, snitsår med knive forgiftningsulykker, dehydrering, høreskader, førstehjælp til jagtkammerater der pludselig får et anfald af epilepsi, astma eller sukkersyge.

Pris: Prisen er kr. 170,00 inkl. undervisning og forplejning.

Tid: Kl. 16.00-22.00

Praktisk info: Sørg for praktisk beklædning til øvelserne. 

 

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/