Kære medlemmer.
På bestyrelsens vegne i Frederikshavn Jagtforening, vil jeg gerne ønske jer alle og jeres familier en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Jeg håber at jagtåret 2013, har levet op til dine forventninger og givet et godt udbytte og en masse gode oplevelser. Vi håber at se dig til vores arrangementer i 2014.
Venlig hilsen
Bjarne Dunk
Næstformand.

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/