Programmet for 2014 er nu godt igang med at blive opbygget og planlagt. Følg med på hjemmesiden og se de spændende arrangementer efterhånden som de lægges på.
Vi udsender selvfølgelig også vores årsprogram i blad form som hidtil. Vi påregner at det kommer ud indenfor en måned.

Bjarne Dunk
Formand

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/