Hvad sker der med jagterne i Kommunen?

Kan vi få støtte fra Danmarks Jægerforbund til noget?
Hvad sker der med kronvildtjagten?
Får vi kortere jagttid på de store vildtarter eller...? 
Hvad laver jægerrådet i vores kommune?

Alt det kan du være med til at debattere på årsmødet i JKF ...
eller som vi hedder nu - Danmarks Jægerforbund Frederikshavn.

Strandby Skole, Skolevej 2, Strandby kl. 19.00 mandag den 26. januar.
Efter den ordinære dagsorden er det dig, der sørger for debatten. Panelet vi har inviteret er: Leif Bach fra HB, Per Henriksen Kredsformand, Tage Espersen fra Hjortevildtgruppen og Morten Sinding fra Danmarks Jægerforbund. 

Kaffe m.brød og drikkevarer kan købes.
Lotteri med fine præmier. 
Overskuddet hertil går til et ganske særligt formål, som du får nærmere at vide om. 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Bestyrelsens sammensætning
4. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet
5. Indkomne forslag
6. Evt. 

Vi glæder os rigtig meget til at se dig
På bestyrelsens vegne
Grethe Jakobsen - og planlæggergruppen Emil og Nikolaj fra Strandby.
Danmarks Jægerforbund Frederikshavn

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/