Kære alle
På bestyrelsens vegne vil jeg hermed ønske jer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

Tak for de timer vi har haft sammen i 2015, og tak for jeres støtte ved deltagelse i hundetræning, jagter samt øvrige arrangementer i Frederikshavn Jagtforening.

Jeg ser frem til mange flere natur og jagtoplevelser med jer i det nye år.

Venlig hilsen
Bjarne Dunk
Formand

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/