Til videre formidling i Jeres Jagtforening.

Hermed invitation til Kredsjagtsti 2015, der holdes på Aalborg Kassetnes øvelses terræn, Gl. Hvorupvej 98. Søndag den 26. April 2015

Tilmelding til:
Ulrik Holm, Kærgaardsvej 16, 9681 Ranum, Mobil: 2393 0081, E-mail: ulrikholm@123dk.dk

Tilmeldingsgebyr:
Pris for jæger kr. 150,00 inkl. Patroner. Pris for aspiranter kr. 50,00 for patroner.

Tilmeldingsfrist:
Indskrivningen starter kl. 9.00 og sidste frist for indskrivning kl. 13.00

Øvrige oplysninger:
Kom i god tid, der er en natursti, så familien kan følges med jægeren i det dejlige terræn og opleve de forskellige opgave der stilles både til jægeren og familien. Der er medaljer til børnene. En rigtig familie hygge dag.

Elg-riffelbanen er op stillet, så kom og prøv om du kan skyde Elgen.

Der er der udtagelse til Forbunds Mesterskabet, som holdes lørdag den 13. juni i Ribe Jagtforenings Klubhus, Skydebanevej 4, 6760 Ribe.

Du kan læse mere om Jagtsti på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside under aktiviteter

Jagttegnsaspiranter der deltager i Jagtsti, kan låne gevær på posterne. HUSK høreværn.

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/