Frederikshavn jagtforening har modtaget meddelse fra Danmarks Jægerforbund om at 11 ordinære medlemmer og 1 ekstraordinært medlem ikke har betalt kontingent til forbundet.

Det er nu således at hvis man ikke har betalt i en periode efter sidste betalingsdag, bliver man slettet som medlem. Dette sker altså nu for de 12 medlemmer medmindre der indbetales meget snart. 

Vi håber selvfølgelig, at det er en forglemmelse med den manglende indbetalte kontingent og ved tvivlsspørgsmål, I ringe til Bente Wormstrup
på 28550745.

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/