HUSK
Årsmøde i Jægerrådet Frederikshavn den 25. januar 2016 kl. 19 på Strandby Skole, Skolevej 2, 9970 Strandby. Dagsorden iflg. vedtægterne.

  1. Valg af dirigent

  2. Aflæggelse af beretning for Jægerrådets virke

  3. Valg af formand.

  4. Bestyrelsens sammensætning

  5. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet. 
    (Rep.møde 30. april - kredsårsmøde er den 27. februar, hvor de indstillede vælges)

  6. Indkomne forslag

  7. Eventuelt.

Formanden er på valg for en to-årsperiode. 
Grethe Jakobsen genopstiller ikke, da hun opstiller til Kredsformandsposten. 
Fritz Petersen Østervrå Jagtforening  stiller op til formand for Jægerrådet.

Efter afholdelse af årsmødet, orientering v/ og spørgsmål til kredsformand Per Henriksen og HB-medlem Leif Bach og formanden for Hjortevildtgrupperne Tage Espersen. 

Foreningerne er vært ved kaffe og brød. Vand og øl kan købes. 
Vi glæder os til at se dig. :-) 
På bestyrelsens vegne 
Grethe Jakobsen

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/