Kære alle
                                                                                                                                                                                                                                          På vores generalforsamling i februar 2016 fortalte jeg om bestyrelsens påtænkte arbejde med Strandby jagtforening, med henblik på 
en sammenlægning mellem de to foreninger. Generalforsamlingen gav på daværende tidspunkt sin opbakning til dette arbejde.
                                                                                                                                                                                                                                          På generalforsamlingen i februar i år, kunne jeg desværre fortælle at arbejdet med sammenlægningen var sat på stand by, 
da der på daværende tidspunkt ikke var opbakningen i Strandby.
På generalforsamling i Strandby i år, opnåede den nyvalgte bestyrelse i Strandby, opbakning til at påbegynde arbejdet med 
sammenlægning med Frederikshavn jagtforening. Derfor har vi nedsat et udvalg på to personer, fra hver forening, der skal varetage arbejdet med at udarbejde forslag til
vedtægter og beskrivelse af overgangsperioder m.v. Fra Frederikshavn er disse to personer Erik Andersen og jeg selv. I begge foreninger er vi meget opmærksomme på, at vores arbejde med sammenlægning skal være så åbent som muligt,
og vi planlægger på at udskrive en konkurrence om at finde frem til det bedste navn til den kommende nye forening.
I er meget velkomne til at kontakte os med spørgsmål, forslag m.v. Mange hilsener Bjarne Dunk Formand

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/