Frederikshavn Jagtforening har med stor sorg modtaget meddelelse om at Erling Thomsen desværre er afgået ved døden i alt for tidlig alder. Erling blev i foråret alvorligt syg, og sygdommen udviklede sig meget hurtigt. Selvom Erling kæmpede tappert imod sygdommen og bed mange af smerterne i sig, måtte Erling desværre give op og afgik ved døden d. 19. juli 2013 efter få måneders sygdom.

Erling har i mange år dyrket jagtens muligheder såvel i Danmark som i udlandet. Han har tilbragt mange gode timer med sine sønner på duejagt i England, og med gode venner på bukkejagt i Sverige samt nok hans største interesse på strandjagt i Feggesund med gode venner.

Erling har i mange år været et trofast og aktivt medlem af Frederikshavn Jagtforening, derudover har han i rigtig mange år været meget aktiv i foreningen som formand for foreningens hundeudvalg og stået for tilrettelæggelse og gennemførelse af Jagtforeningens årlige hundetræning og afvikling af diverse apporteringsprøver. Erling har også været meget aktiv på kredsens vegne for afvikling af apporteringsprøver.

Frederikshavn Jagtforening har derfor mistet et meget aktiv medlem, der i mange år har haft alt afgørende betydning for foreningens hundetræning, et tab af en ildsjæl som det vil være meget vanskeligt at finde erstatning for, og vi er mange som har mistet en god ven.
Erling vil blive savnet af mange fremover.

Vores tab er selvfølgelig intet imod det tab som Erlings hustru og familie har lidt, hvor tabet er totalt uerstatteligt. Vores tanker går til Jette og de nærmeste.

Æret være Erlings minde.
På Frederikshavn Jagtforenings vegne
Bjarne Dunk

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/