IM000011_Medium.JPGDu kan nu tilmelde dig til efterårets fællesjagter på de kommunale arealer, som vi har lejet.
Tilmeldingen er efter "først til mølle", så ring snarest til KC Thode tlf. 40582605 og tilmeld dig. Det nedlagte vildt skal købes af skytten, hvis ikke det kan sælges på auktionen. Priser på råvildt:
rålam kr. 300 - rå og knobbuk: kr. 400 - buk med opsats kr. 500.
Harer kr. 50.

Jagterne foretages sammen med Strandby Jagtforening.

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/