Generalforsamling i Frederikshavn Jagtforening.

D 6/2 2014 kl 19.00.

Dagsorden. 

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Orientering fra hundeudvalget.
 4. Orientering fra flugtskydningsudvalget.
 5. Orientering fra riffelskydeudvalget.
 6. Orientering fra jagtudvalget.
 7. Orientering fra reguleringsudvalget.
 8. Fremlæggelse af regnskabet.
 9. Indkomne forslag.
 10. Valg af stemmetæller.
 11. Valg af formand.
 12. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 13. Valg af suppleanter.
 14. Valg af revisor.
 15. Fastsættelse af kontingentet for 2015.
 16. Eventuelt.

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/