Bestyrelsen 18.02.2020    
             
Bjarne Dunk Petersen  Formand 25164299 bdunk@email.dk       
Erik B. Andersen   Næstformand  29248148  erikleika@gmail.com      
Bente Marckstrøm Jensen   Kasserer og Sekretær  28550745 bewo@rn.dk      
Karl Christian Thode  Bestyrelsesmedlem 40582605 kcthode@sol.com       
Tom Bille Weltz Jensen  Bestyrelsesmedlem 21632856 tombillejensen@outlook.dk      
Jan Næser Nielsen  Bestyrelsesmedlem 40273420 jan.boss@hotmail.com      
Leif Bojsen Poulsen  Revisor          
Erik Langhorn  Revisor          
Mads E. Jensen  Suppleant 2066 4664        
Jeanette   Suppleant          
             
Forretningsudvalg
 Bjarne Dunk Formand  25164299 bdunk@email.dk        
 Bente Marckstrøm Jensen  Kasserer/Sekretær  28550745  bewo@rn.dk        
 Erik B. Andersen  Næstformand  29248148  erikba@10mb.dk        
 
Flugtskydning
 Jan Næser Nielsen   Flugtskydningsinstruktør 40273420  jan.boss@hotmail.com       
 Ais Egede Jensen   Flugtskydningsinstruktør 40963009  ais@dadlnet.dk       
             
 
Riffelskydeudvalg
Ais Egede Jensen Riffelskydningsinstruktør 40963009 ais@dadlnet.dk      
             
 
Jagtudvalg
 Bjarne Dunk Kontaktmand 25164299 bdunk@email.dk        
 Karl Christian Thode     40582605  kcthode@sol.dk        
 Jan Næser Nielsen   40273420 jan.boss@hotmail.com        
              
 
Krondyrudvalg
 Karl Christian Thode    Kontaktmand  40582605  kcthode@sol.dk        
                
 
Jagttegnsundervisning
 Leif Ingvartsen Kontaktmand   23335732 leifbang0@gmail.com        
 
Reguleringsudvalg
 Jørn Larsen Kontaktmand            
 Bjarne Dunk   25164299 bdunk@email.dk      
             
 
Hundeudvalg
Mads E. Jensen Formand  2066 4664        
Karl Christian Thode   4058 2605 kcthode@sol.dk       
                 
 
Knivholtudvalg
 Jeanette Kontaktmand            
              
 
Jægerråd (JKF) Udvalg
 Bjarne Dunk Kontaktmand  25164299  bdunk@email.dk        
 Tom Bille Weltz   21632856 tombillejensen@outlook.dk       

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/