HUSK, jagtforeningens generalforsamling torsdag d. 7. FEB kl. 1900 på Knivholt. Kom op og hør om forløbet af jagterne på de kommunale arealer og "hvad der sker" i din jagtforening.

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/