Kære alle.

På bestyrelsens og egne vegne vil jeg gerne ønske jer og jeres familier en rigtig glædelig jul og et godt og indbringende nytår.
Tak for jeres deltagelse i de mange forskellige arrangementer i Frederikshavn Jagtforening.
En stor og særlig tak til alle jer, enten i bestyrelsen eller uden for bestyrelsen, der på den ene eller anden måde bidrager og giver en hånd med, således at det er muligt at arrangere og gennemføre de forskellige arrangementer.

Knæk og bræk i 2018
Venlig hilsen
Bjarne Dunk

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/