"Kære jagtforeningsmedlemmer.

Jægers oktober-nummer vil blive distribueret af både Bladkompagniet og Post Danmark.

Danmarks Jægerforbund har løbende fulgt udviklingen i Bladkompagniets bestræbelser på at skabe høj kvalitet i uddelingen af adresserede blade. Kvaliteten er nu så god, at vi fremover tør satse på en distribution af Jæger, hvor Bladkompagniet distribuerer godt 70 % af oplaget, mens Post Danmark tager sig af de resterende ca. 30 %.

Det er klart, at der i en sådan overgangsperiode kan opstå nogle problemer med leveringen af Jæger visse steder, men de vil i givet fald hurtigt blive udbedret, således at ingen vil opleve en forskel i modtagelsen af Jæger i forhold til i dag. Vi håber på, at de, som måske oplever lidt problemer i begyndelsen, vil have en smule tålmodighed. Vi kan oplyse, at denne ændring af distributionen vil betyde en ganske betragtelig reduktion af Jægerforbundets omkostninger til distribution.

Hvis jeres medlemmer ikke har modtaget Jæger to hverdage efter den seneste udleveringsdato, som kan ses i den foregående måneds udgave af Jæger, vil vi bede om, at der bliver sendt en e-mail til medl@jaegerne.dk.

Med venlig hilsen / Yours sincerely

Danmarks Jægerforbund /Danish Hunters' Association
Stig Tjellegaard Møller
Konstitueret direktør"

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/