Indskydning af salonriffel og præmieskydning

Start dato/Tid:   28-03-2015 10:00

Slut dato/tid:   28-03-2015 14:00

Sted : Skydebanevej

Pris : kr. 60,- + evt. pokalskydning kr. 10,-

Kontaktperson : Jørgen Christensen 30 98 88 33

Denne indskydning giver alle JKF Frederikshavn's medlemmer ret til at deltage i foreningens råge regulering.

Mød op på skydebanevej og få mulighed for at deltage i en spændende regulering. Datoer for råge regulering forhandles med kommunen og annonceres på Frederikshavn Jagtforenings hjemmeside, når resultatet forefindes.

For at deltage i reguleringen af råger og andrikker er det et krav at du har deltaget i indskydningen.

Jagttegn og våbentilladelse skal forevises på pladsen.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/