Kære medlemmer, formænd og kasserer.
Til jeres orientering har Medlemsservice/Økonomiafdelingen i fredags den 14. december 2012, oversendt opkrævning af kontingent for 2013 til NETS Betalingsservice.

Medlemmer som modtager deres opkrævning som papirgirokort, vil modtage girokortet inden for 8 – 10 dage.

Medlemmer som modtager elektronisk girokort, vil kunne se det i indbakken i deres Netbank i starten af uge 51.

Medlemmer som er tilmeldt betalingsservice, vil kunne se det på deres betalingsservice ultimo december 2012. Opkrævningerne har sidste rettidig betaling den 10. januar 2013.

Hvis I ude i jagtforeningerne erfarer, at der er medlemmer, der ikke har modtaget girokort inden sidste betalingsdato, vil vi sættes stor pris på, hvis I henviser medlemmerne til at kontakte Medlemsservice på mail: medl@jaegerne.dk eller på telefon 88 88 75 00. Medlemsservice vil være medlemmerne behjælpelig med  fremsendelse af ny opkrævning.

 I medlemsbladet for januar 2013 vil nedenstående orientering  fra Medlemsservice blive bragt:
”Betaling af medlemskontingent for 2013.
I forbindelse med udsendelse af kontingentopkrævning for 2013, vil du som medlem modtage din opkrævning via Betalingsservice eller som papirgirokort. Andre medlemmer vil modtager opkrævningen som et elektronisk girokort via deres netbank, hvis de har tilmeldt sig dette.
Hvis du som medlem ikke har modtaget opkrævningen via Betalingsservice eller som papirgirokort, kan du kontakte din bank, da det er dem der styrer, om kontingentet fremsendes som elektronisk girokort, Danmarks Jægerforbund eller NETS har ikke indflydelse på det.

Opdater din profil:
Husk, at du på DJ's hjemmeside, kan opdatere din profil.
Det er vigtigt, at du er registreret med korrekt fødselsdato, da det bl.a. er ud fra denne dato, at du bliver opkrævet kontingent.
Gå derfor ind på DJ's hjemmeside: jaegerforbundet.dk/profilændringer for at opdatere din profil. Log ind med dit medlemsnr. samt postnr. Her kan du opdatere din fødselsdato samt andre oplysninger.

Med venlig hilsen

Medlemsservice.”

Medlemsservice og Økonomiafdelingen ønsker jer alle en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/